FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Alapvető rendelkezések:

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") Szabadkai-Pető Judit e.v. (nyilvántartási száma: 55219617, székhelye: 9027 Győr, Római út 45B, adószáma: 56560679-1-28, email címe: email@tundertorta.hu, telefonszáma: +36 20 320 4021 a továbbiakban: "Eladó") www.tundertorta.hu domain alatt, a webnode szolgáltató által működtetett webáruházban (a továbbiakban: "Webáruház" vagy "Webshop") történő vásárlásának feltételeit szabályozza. Eladó cukrászipari termékek, sütemények és pékáruk (a továbbiakban ezek együttesen: "Termékek") gyártásával és értékesítésével foglalkozó cég, amelynél fogva Eladó szavatolja, hogy a Termékek előállítására és forgalmazására vonatkozó valamennyi jogszabályban előírt - hatósági - engedéllyel rendelkezik. Eladó célja, hogy a Vásárlók az alábbi szerződéses feltételek alapján és elfogadásával online is megrendelhetik kedvenc süteményeiket:

I· Általános rendelkezések:

1. Eladó jelen ÁSZF-ét a honlapon jól látható helyen közzéteszi, valamint tájékoztatja Vásárlót, hogy jelen szerződéses feltételek egyedileg le nem tárgyaltak, azokat Eladó egyoldalúan, Vásárló közreműködése nélkül, előre meghatározta. Erre való tekintettel Vásárló tudomásul veszi, hogy a vásárlásának véglegesítése előtt köteles nyilatkozni, hogy jelen ÁSZF-et megismerte és magára mindenben kötelezőnek fogadja el, ellenkező esetben Felek között a termékértékesítési szerződés nem jön létre. 

2. Vásárlók tudomásul veszik, hogy Eladó jogosult jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani, amely a közzététellel lép hatályba és a hatálybalépést követően létrejövő jogügyletekre alkalmazandó. 

3. Vásárlók és Eladó között a Termékek megvásárlására irányuló adásvételi szerződés a Ptk. 6:82. §-a szerinti elektronikus szerződésnek minősül, amely Eladó honlapján keresztül jön létre, azzal, hogy Vásárló a kiválasztott Termékre vagy Termékekre rákattintva, azt a "Kosárba teszem" vagy "Fizetés" gombra kattintva a kívánt mennyiségben, személyes adatainak megadását követően (részletesen lásd: Adatvédelmi Tájékoztató), valamint a vásárlás véglegesítését követően a jelen ÁSZF, az Adatvédelmi Tájékoztató, valamint a 16. életévét be nem töltött személy esetén a személyes adatok kezelése tekintetében szülői felügyeletet gyakorló kifejezett és teljes körű jóváhagyását követően vételi jognyilatkozatot tesz. 

4. A Felek közti szerződés pontos tartalma a Vásárló által tett vételi ajánlat, illetve az eladó általi visszaigazolásával  válik szerződéssé. 

5. Eladó tájékoztatja Vásárlót, hogy a fentiek szerint létrejött szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, amelyet Eladó az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatokkal, az ott meghatározott ideig és jogalappal egy ú.n. vásárlási azonosító alatt elektronikusan a Ptk. szerinti általános elévülési ideig (5 év) tart nyilván és tárol. 


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A Tündértorta Desszertműhely helyben készített tortákat és édességeket kínál a vásárlói részére, amelyek helyben, üzenetben, telefonon és a webáruházban is megrendelhetőek. 

A webshop tartalmazza a termék nevét, leírását, árát. A termékeknél megjelenített fotó illusztráció jellegű, amely a termék nagyságát mutatja. 

A termékek ára tartalmazza csomagolás díját és az ÁFA összegét.

Rendelés menete

Tortarendelés

Torta vásárlása esetén a vásároló a webshopban kiválasztja a kívánt méretet, majd megadja az ízt és a burkolás anyagát (fondant, krém). A terméket a kosárba teszi.

A kosárba helyezést követően a "Kosár" oldalon szereplő űrlapokon megadja a pontos dátumot, amikorra a tortát rendeli valamint a tortára vonatkozó részleteket: milyen alkalomra, milyen díszítéssel kéri a tortát, továbbá megadja, hogy mentes legyen-e a termék.

A vásároló elküldi a megrendelését, amelyet az Eladó 48 órán belül visszaigazol. 

  • Amennyiben az eladó nem tudja vállalni a termék elkészítését, 48 órán belül jelzi azt a vevő felé. 
  • Amennyiben az eladó visszaigazolja a megrendelést, a visszaigazolással egy időben az Eladó bekérőt küld a vevő részére a vételár 50%-ról, amelyet a vevő köteles az Eladó által megadott bankszámla számra és időpontra teljesíteni.

A termékek átvétele személyesen történik. A fennmaradó vételár kiegyenlítése készpénzzel és bankkártyával is teljesíthető.

Macaron rendelés

Macaron vásárlása esetén a vásároló a webshopban kiválasztja a kívánt mennyiséget és ízt; és a terméket a kosárba teszi.

A kosárba helyezést követően a "Kosár" oldalon szereplő űrlapokon megadja a pontos dátumot, amikorra a Macaron-t rendeli, továbbá megadja, hogy mentes legyen-e a termék.

A vásároló elküldi a megrendelését, amelyet az Eladó 48 órán belül visszaigazol.

  • Amennyiben az eladó nem tudja vállalni a termék elkészítését, 48 órán belül jelzi azt a vevő felé.
  • Amennyiben az eladó visszaigazolja a megrendelést és a rendelés értéke meghaladja a 10.000 Ft-t, a visszaigazolással egy időben az Eladó előleg bekérőt küld a vevő részére a vételár 50%-ról, amelyet a vevő köteles az Eladó által megadott bankszámla számra és időpontra teljesíteni.

A termékek átvétele személyesen történik. A fennmaradó vételár kiegyenlítése készpénzzel és bankkártyával is teljesíthető.

Work-shop rendelés

Work-shop-on való részvétel vásárlása esetén a vásároló a webshopban kiválasztja a kívánt alkalmat, megadja, hogy hány fő részére vásárol részvételi "jegyet", a terméket a kosárba teszi.

A vásároló elküldi a megrendelését, amelyet az Eladó 48 órán belül visszaigazol.

  • Amennyiben a választott alkalom már nem elérhető, az eladó 48 órán belül jelzi azt a vevő felé.
  • Amennyiben az eladó visszaigazolja a választott alkalmat, a visszaigazolással egy időben az Eladó előleg számlát küld a vevő részére a vételár 100%-ról, amelyet a vevő köteles az Eladó által megadott bankszámla számra és időpontra teljesíteni.

A Work-shop-ok az Eladó által üzemeltetett desszertműhelyben kerülnek megrendezésre a 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 22 alatt.

Termékekre vonatkozó élelmiszeripari rendelkezések

A Termékek nem gyorsan romlandóak, szállítás során hűtésre nincs szükség, amennyien a szállítás időtartama nem haladja meg az 1 órát.  Leszállítást követően, abban az esetben, ha azonnal nem kerülnek elfogyasztásra, úgy mindenképpen hűtőben kell tárolni a Termékeket.

Valamennyi termék tartalmazhat - nyomokban - mogyorót és egyéb allergéneket, valamint nyomokban tartalmazhatnak glutént is. Amennyiben a Vásárló mentes termékeket kér, azt egyértelműen közölnie kell az Eladóval, ha ez elmarad  az ebből eredő esetleges károkért az Eladót felelősség nem terheli. 

Eladó kötelezettségei

Eladó köteles Termékeket a vállalt elkészítési határidőn belül, a szakma által megkívánt szabványok és előírásoknak megfelelően elkészíteni és Vásárló átadni. 

Eladó köteles a szükséges valamennyi alapanyagot és eszközt saját költségén beszerezni. 

Vásárló kötelezettségei

Vásárló köteles a Terméket a megrendelés és fizetést követően a szállítás napján átvenni. Az átvételt Vásárló kizárólag akkor tagadhatja meg, ha nyilvánvalóan nem olyan Terméket kapott, mint amit megrendelt, vagy nem abban a mennyiségben, amelyben megrendelte. 

A hibásan, pontatlanul vagy nem kellő részletességgel megadott adatok miatt felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség és károk minden esetben Vásárlót terhelik. 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása mikor történik 1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

Tekintettel arra, hogy a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet (a továbbiakban: "Kormányrendelet") 2. § l.) alpontja alapján jelen ÁSZF-ben meghatározott cukrászipari Termékekre (süteményekre, élelmiszerre) nem terjed ki, így Vásárlót nem illeti meg a teljesítést követő, 14 napon belüli, indokolás nélküli visszaküldési jog. 

A megrendelés elküldését követően a vevő lemondhatja a megrendelést a megrendelésben megadott átvételi időpontot megelőző 7 naptári napig. Ebben az esetben az Eladó a fizetett előleget a Vevő részére visszautalja. (Esküvői torták, nagyobb rendezvények esetén a felmondás külön megállapodásban kerül meghatározásra).

A megrendelést követően a Vevő módosíthatja  a megrendelésben megadott átvételi időpontot a meghatározott átvételi időpontot megelőző 3 naptári napig.

Garancia, jótállás

Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Vásárló kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Vásárló az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 48 óráig jelezheti az Eladónak. 

Panaszkezelés

Vásárló bármely panaszt közvetlenül Eladó által a honlapon megadott elérhetőségi címein teheti meg. 

A szóbeli panaszt Eladó azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát: - személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni.

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a 30 napon belüli érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, - egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan meghatározottak szerint köteles eljárni. 

Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Felek a jóhiszeműség követelményét betartva kötelesek eljárni, az esetlegesen kialakult jogvitákat pedig lehetőség szerint békés úton rendezni. 

Felek az esetleges jogvitájuk esetére a Győri Törvényszék illetékességét kötik ki. 

Jelen ÁSZF annak közzétételével lép hatályba, azaz 2021. július 1. napján és hatályban marad, amíg Eladó azt nem módosítja. ÁSZF módosítása esetén Eladó köteles honlapján jól látható helyen Vásárlók figyelmét felhívni,